பிரதேச செயலகத்தின் வேலைகள்
(சுற்றறிக்கை எண் 6/2006)
ஆளணி ஒப்புதல் உண்மையான ஆளணி வெற்றிடங்கள் மிகுதி
உத்தியோகத்தர்
பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
கணக்காளர் 01 01 - -
பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 01 01 - -
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 01 01 - -
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்) 01 - 01 -
இடைநிலை
முகாமைத்துவ உதவியாளர் ( 1, 11, 111) 24 26   02
தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் 01 01 - -
கணினி தரவு நுழைப்பு அதிகாரி 01 - 01 -
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 42 42 - -
அபிவிருத்தி இணைப்பாளர் 01 01 - -
அபிவிருத்தி உதவியாளர் 01 01 -  
கிராம சேவகர் 28 21 07 -
ஆரம்ப நிலை
அலுவலக ஊழியர் உதவியாளர் 08 07 01 -
ஓட்டுனர் 02 02 - -
காவலாளி - - - -

News & Events

07
செப்2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
ஆக2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top