பொது இலக்கம்

  +94 672277380

பெயர் பதவி தொலைபேசி இல
திரு. எம்.எஸ்.எம்.றஸ்ஸான் பிரதேச செயலாளர் +94 672277236 [நீடிப்பு : 101]
உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 672277519 [நீடிப்பு : 102]
திரு.எஸ்.எல்.சர்த்தார் மிர்ஸா கணக்காளர் +94 672277520 [நீடிப்பு : 103]
திரு.ஏ.எம்.தமீம் உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 672277521 [நீடிப்பு : 104]
திரு.எம்.எஸ்.பாறூக் நிர்வாக உத்தியோகத்தர்  +94 672280031 [நீடிப்பு : 105]
நிர்வாக அதிகாரி (கிராம உத்தியோகத்தர்) +94 672277380 [நீடிப்பு : 107]
திரு.எம்.எம்.எஸ்.​மௌலானா மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 672277380 [நீடிப்பு : 108]
திரு.எம்.வி.ஹுசைன் தலமைபீட சமூர்த்தி முகாமையாளர் +94 672057426
திரு. முகம்மட் கலீல் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ( IT Administrator ) +94 672277380 [நீடிப்பு : 110]

News & Events

07
செப்2018
Division News

Division News

23-Jan-2020 அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக நிதிப்பிரிவில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட...

28
ஆக2017

Akkaraipattu- DCC Meeting -2020

  Akkaraipattu DCC meeting next 

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top